Kirjatiedoston päivittäminen

Kirjan sisältötiedoston voi päivittää uuteen kohdasta Books source files.

Klikataan oikean yläkulman Add books source file -painiketta.

Tämän jälkeen lisätään 

  1. Source file eli joko epub-tiedosto tai äänikirjatiedostot sisältävä zip-tiedosto
  2. ISBN-kohtaan lisätään kirjan alkuperäinen ISBN-numero, jonka tietoihin uusi tiedosto päivitetään. Numero on oltava sama kuin alkuperäisellä kirjalla, jotta uusi tiedosto löytää oikean osoitteen.

Tämän jälkeen tallennetaan vasemman alalaidan Save-painikkeesta.

Still need help? Contact Us Contact Us