Yleisimmät ongelmat rich media -mainoksissa

Iframe

Iframeja käytettäessä on huomioitava, että näihin ei tule upottaa linkkejä tai interaktioita, jotka esimerkiksi estävät käyttäjää käyttämästä sovelluksessa swipe-elettä ja estäen näin käyttäjän pääsyn pois mainoksesta. 

Gesture event

Käyttäjä poistuu mainoksesta vaakasuuntaisella swipella, joten samaa eletteä ei voi käyttää mainoksen sisällä liikkumiseen. ÄLÄ käytä esimerkiksi document.ontouchmove = function(e) {e.preventDefault();}). Erityisesti jotkin html5-animaatiotyökalut lisäävät vastaavaa automaattisesti.

Swipen käyttö pienillä alueilla (esimerkiksi slidereissa tai vastaavissa toteutuksissa) on kuitenkin mahdollista kunhan tämä ei häiritse poistumista mainoksesta. 

Rich media -mainoksen sisäinen analytiikka ei tallennu

Alkuanimaatio ei näy

Katso kohta Animaatiot mainoksissa

Linkki ei toimi

Kaikissa verkkosivustoille ohjaavissa linkeissä on käytettävä muotoa http:// tai https://. Pelkkä //-muoto ei siis toimi, sillä mainosaineisto sijaitsee lokaalisti käyttäjän laitteella.

Still need help? Contact Us Contact Us