Rich media -mainoksen sisäinen analytiikka

Mainoksista tallennetaan automaattisesti analytiikkaraporteille mainosnäytöt, klikit ja mainoksen parissa vietetty aika. Mainosraportille kertyy tieto myös offline-tilassa nähdyistä mainoksista, sillä sovellukset lähettävät kertyneet analytiikkatiedot ollessaan seuraavan kerran yhteydessä palvelimeen.

Esimerkkiraportti:  https://admin.richie.fi/reports/#/d507c9ad-8bc3-4d65-bd14-d71c85d3e898?t=0a92cbc2b208205ef37599f891d6b364

Automaattisesti kerättävien vakiotietojen lisäksi mainosaineisto voi itse tallentaa tietoja käyttäjän toimista analytiikkaraporteille yksinkertaisen JavaScript-rajapinnan avulla. Nämäkin tiedot kerääntyvät myös mainosten offline-näytöistä. Juuri tästä syystä mainosten käyttöanalytiikka tulee kerätä tätä mekanismia hyödyntäen esim. pikselitägien käyttämisen sijaan.

Mainoksista voi kerätä mitä tahansa tapahtumia, esimerkiksi mainoksen sisäisten painikkeiden klikkaukset, videon start yms. Tässä yleisiä ohjeita analytiikkaeventtien keräämiseen:

Tallenna vain eventit, joille on oikeasti käyttöä. Jokaista erilaista eventtiä kohden lisätään rivi analytiikkaraportin Events-taulukkoon. Eventeistä näytetään niiden nimi sekä tapahtumamäärä. Kaikki kerätyt eventit päätyvät analytiikkaraportille, josta voi liiallisen keräyksen seurauksena tulla vaikeasti luettava.

Älä tallenna eventteinä aikamääriä tai muita portaattomasti muuttuvia arvoja. Jos esimerkiksi mainosaineisto sisältää pelin jossa voi saada tulokseksi minkä tahansa pistemäärän yhden ja miljoonan pisteen välillä, ei käyttäjän saamaa pistemäärää kannata tallentaa eventin nimeen. Raportille voi pahimmassa tapauksessa päätyä tuhansia rivejä erilaisia tuloksia. Pistemäärän tallentamisen sijaan voit tallentaa tuloshaarukan, esim. 0-1000 pistettä, 1000-100000 pistettä, 100000-500000 pistettä jne.

Tallenna eventtejä vain käyttäjän toimista. Pelkästä mainosnäytöstä jossa käyttäjä ei tee mitään on turha tallentaa eventtejä. Tässä tapauksessa riittää järjestelmän automaattisesti keräämät perustiedot.

Älä tallenna eventteihin käyttäjän henkilötietoja tai muuta luottamuksellista sisältöä. Tietosuojasyistä Richie Ads ei ole tälle tiedolle oikea tallennuspaikka. Tähän tarkoitukseen – esim. yhteydenottolomakkeiden lähetykseen mainostajan omille palvelimille – on olemassa Richie Requests -palvelu.

Eventin lisääminen tapahtuu JavaScriptissä näin:

richie.addEvent(["array", "of", "values"])

addEvent()-kutsulle annetaan arvoksi array, joka muodostaa eventin nimen. Arrayn arvot esitetään yleisestä spesifisempään. Järjestelmä muodostaa eventeistä hierarkian näiden nimien perusteella. Tämä mahdollistaa koontilukujen esittämisen jokaisesta hierarkian tasosta erikseen. Esimerkiksi käyttäjän siirtyminen mainosaineiston sisällä "tech specs" -sivulle voitaisiin ilmaista eventtinä näin:

richie.addEvent(["sectionChange", "tech-specs"])

Tällöin saadaan analytiikkaraportille tieto sectionChange-eventtien kokonaismäärästä sekä tarkempi tieto siitä, kuinka monta kertaa on siirrytty nimenomaan tech-specs -osioon.

Still need help? Contact Us Contact Us