Kampanjaraportit

Jokainen mainosaineisto kiinnitetään mainoksen trafikointivaiheessa kampanjaan, jonka tuloksia voidaan seurata reaaliaikaisesti kampanjan omasta analytiikkaraportista. 

Kaikki kampanjat löytyvät Richie Administa Campaigns-välilehden alta. 

Linkki kampanjaan on pysyvä ja sen voi lähettää mainostajalle suoraan. Esimerkki raportista:  https://admin.richie.fi/reports/#/d507c9ad-8bc3-4d65-bd14-d71c85d3e898

Kampanjaraportin esittämä analytiikka

Raportin yläosassa eritellään seuraava analytiikka:

  • Impressions eli mainosnäytöt
  • Clicks eli mainoksen kerryttämät klikit aineistossa määriteltyyn URL:iin
  • Events eli mainoksen sisäisten tapahtumien määrä rich-media -mainoksessa, esimerkiksi mainoksessa olevan hot spotin painallusten määrä.
  • Engagement eli mainoksen sitouttavuus, prosenttiluku saadaan jakamalla klikkien ja mainoksen sisäisten tapahtumien summa kertyneiden mainosnäyttöjen määrällä
  • Avg. Time eli keskimääräinen mainoksen parissa vietetty aika, joka lasketaan jakamalla mainoksen parissa vietetty kokonaisaika mainosnäyttöjen määrällä
  • Total time kertoo mainoksen parissa vietetyn ajan kokonaismäärän

Tämän mainosanalytiikan alapuolella on näkyvillä pikkukuva jokaisesta kampanjaan kuuluneesta mainosversiosta. Oletusarvoisesti näytetään kaikkien mainosversioiden yhteiset tulokset. Yksittäisen version analytiikka saadaan esille valitsemalla vain tietty versio. Valittu versio näkyy aktiivisena.

Impressions and interactions

Kampanjan tuloksia voidaan seurata myös päivä-, viikko- tai kuukausitasolla. Tätä näkymävalintaa voidaan muokata taulukon yläkulmasta. Osoittamalla käyrää kursorilla saadaan tarkennettuja tietoja taulukon osoittaman aikavälin tuloksista. 

Dwell time distribution

Dwell time -osio esittää mainoksen parissa vietetyn ajan jakauman. Saat lisätietoja aikojen jakaumasta siirtämällä hiiren halutun kohdan päälle. Esimerkiksi yli 5 sekuntia kestäneiden mainosnäyttöjen osuus prosentteina voi olla kiinnostava tieto.

Events

Jos mainosaineisto on interaktiivinen ja sisältää mainoksen sisäistä analytiikkaa, tarkemmat tiedot näistä ovat nähtävillä Events-kohdasta jakauman kera. Events-analytiikka on mainoskohtaista ja mainoksen tekijä lisää sen, joten nimeäminen riippuu täysin aineistosta. 

Still need help? Contact Us Contact Us