Sovelluskohtaiset kokonaisraportit

Sovelluskohtaisen kokonaisraportin muodostaminen aloitetaan valitsemalla Richie Adminin ylävalikosta Statistics -> Application analytics.

Ensin valitaan kuukausi, jonka tuloksia halutaan tutkia.

Tämän jälkeen Application-kohdasta valitaan sovellus, jonka mainosanalytiikkaa halutaan tutkia.

Valitsemalla Fetch data muodostuu raportti. Raportin sininen yläpalkki kertoo sovelluksen kaikkien mainosten yhteenlasketun analytiikan valitulta aikaväliltä. Uniques-luku kertoo uniikkiluvut. Harmaalla pohjalla ovat yksittäisten, sovelluksessa pyörineiden kampanjoiden tulokset.

Still need help? Contact Us Contact Us