Kuvamainoksen lisääminen

Kuvamainoksen trafikointia varten tarvitaan 

  • Kuva-aineisto pysty- ja vaakaorientaatiossa 1536 x 2008 px (pysty) ja 2048 x 1496 px (vaaka)
  • URL, josta muodostetaan koko kuva-alueen kokoinen linkkialue aineistoon

Kuvamainoksen lisääminen

Kuvamainos luodaan kohdassa Ads -> +New Ad -> New ad with images...

  • mainos nimetään halutuksi
  • URL:iksi laitetaan aineiston mukana tullut linkki tai seurantalinkki
  • lisätään aineiston kuvatiedostot (pysty- ja vaakaorientaatio erikseen) jpg- tai png-muodossa
  • Create ad -painikkeesta mainos tallennetaan järjestelmään ja mainos on valmis ajastettavaksi sovelluksiin

Still need help? Contact Us Contact Us